Το Σωματείο

Το Σωματείο Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Η ΑΡΓΩ», είναι ΝΠΙΔ παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας, αναγνωρισμένο ως ειδικώς φιλανθρωπικό (αριθμός απόφ. ΚΠ 182684/18.9.87) που προσφέρει εκπαίδευση σε νέους και νέες με Νοητική Υστέρηση.

Ιδρύθηκε το 1985 με πρωτοβουλία μητέρων παιδιών με ειδικές ανάγκες, συζύγους ναυτικών. Διοικείται από 9μελές διοικητικό συμβούλιο, επτά αιρετά μέλη (γονείς παιδιών με αναπηρίες) και δύο διορισμένα (ένας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας και ένας εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας).

Η έδρα του Σωματείου βρίσκεται στον Πειραιά και κύριος σκοπός του είναι η περίθαλψη, η φροντίδα και η εκπαίδευση παιδιών με αναπηρίες, που ανήκουν - κατά κύριο λόγο και προτεραιότητα - σε οικογένειες Ελλήνων Ναυτικών. Στο Καταστατικό του Σωματείου προβλέπεται ότι σε περίπτωση κενών θέσεων μπορούν να εισαχθούν και νέοι/ες ή παιδιά, ασφαλισμένοι άλλων ταμείων.

Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτή προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024 και από τη συνεδρίαση των εκλεγμένων μελών την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πρόεδρος: Συλβάνα ΣΤΡΑΚΟΣΑ
Γενικός Γραμματέας: Νικήτας ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ
Ταμίας: Αικατερίνη ΜΑΤΤΑ
Αντιπρόεδρος: Παντελούσα ΧΕΛΙΩΤΟΥ
Μέλος: Ιωάννης ΑΝΔΡΕΟΓΛΟΥ
Μέλος: Άννα ΠΑΓΩΝΗ
Μέλος, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Αντωνία ΨΑΡΟΜΜΑΤΗ
Τα υπόλοιπα δύο τακτικά μέλη του ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού δεν έχουν δικαίωμα να καταλάβουν θέσεις στο προεδρείο του ΔΣ και ορίζονται από τους φορείς τους, είναι:
Mέλος, εκπρόσ. Ναυτικού Επιμελ. Ελλάδος:: Γεώργιος ΓΑΒΡΙΗΛ
Μέλος, Εκπρόσωπος της ΠΝΟ, πρόεδ. ΠΕΝΕΝ: Αντώνιος ΝΤΑΛΑΚΟΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α’ μέλος: Αναστάσιος ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΗΣ
Β’ μέλος: Στυλιανή ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΗ
Γ’ μέλος: Βίλμα ΡΟΚΟ
Δ’ μέλος: Μιχάλης ΚΑΝΑΤΑΣ
Ε’ μέλος: Σταύρος ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤ’ μέλος: Στυλιανός ΣΑΡΑΤΣΗΣ
Ζ’ μέλος: Βασίλειος ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Αναπλ. μέλος εκπρόσωπος του ΝΕΕ : Γεώργιος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ

Δομές του Σωματείου «Η ΑΡΓΩ»

ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ,
(Δυναμικότητα, άτομα 58) 
Κ. Μαυρομιχάλη 23 & Σαλαμίνος, Αγ. Σοφία, ΤΚ 18545

ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ, 
(Δυναμικότητα, άτομα 25)
Οικοτροφείο (Δυναμικότητα άτομα 18)
Στέγες (2) Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)
τηλ. 22910 42255

Λογαριασμός Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
«Η ΑΡΓΩ»

Ταμιευτήριο της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος

177/606273-35
IBAN: GR8701101770000017760627335
Λογαριασμός δωρεών για την ενίσχυση του Σωματείου.

Απευθύνεται σε οικογένειες Ναυτικών που έχουν άτομα με:
Νοητική Υστέρηση
Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές ΔΑΔ / Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος ΔΑΦ
Συνοδές Αναπηρίες

 ΣΗΜ. Μπορούν, επίσης,  να ενταχθούν και ασφαλισμένοι άλλων ταμείων, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Προτεραιότητα δίνεται στις οικογένειες των Ναυτικών.

Δραστηριότητες

Εκπαίδευση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΑμεΑ με τελικό στόχο την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. Η ένταξή τους αφορά της επαγγελματική και την κοινωνική τους αποκατάσταση.
Υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης-συμβουλευτικής της οικογένειας και του ατόμου.
Πληροφόρηση - ευαισθητοποίηση του κοινού για τα ΑμεΑ και το έργο του Κέντρου
Υπηρεσίες υποστήριξης για την υποστηριζόμενη και ημιαυτόνομη διαβίωση των ατόμων (κατασκηνώσεις, διήμερες εκδρομές)
Εμπλουτισμός της καθημερινότητας του ατόμου με δραστηριότητες ψυχαγωγίας.

Λειτουργούν 7 τμήματα των 8-9 εκπαιδευόμενων με δύο εκπαιδευτές διαφόρων ειδικοτήτων για την ευρύτερη και σφαιρικότερη κάλυψη και αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών.

Το στελεχιακό δυναμικό απαρτίζεται από:

Ψυχίατρο.
Ψυχολόγους
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής
Κοινωνικούς λειτουργούς
Εργοθεραπευτές
Παιδαγωγούς
Λοιπό βοηθητικό προσωπικό.

 

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο