Εργαστήρια

Τα εργαστήρια είναι ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε από πολύ νωρίς για τους ανθρώπους με Νοητική Καθυστέρηση ή με Ψυχιατρικές Διαταραχές.

Μέσα από τα εργαστήρια επιδιωκόταν η «εργασιοθεραπεία», δηλαδή η θεραπεία – αντιμετώπιση ανεπιθύμητων συμπεριφορών δια μέσου της εργασίας και της σωματικής κόπωσης που αυτή επιφέρει, γι’ αυτό και τα πρώτα εργαστήρια ήταν Ξυλουργεία, εργαστήρια Πηλού κ.α.

Κατόπιν φάνηκε ότι τα οφέλη είναι περισσότερα και ότι τα μέλη των εργαστηρίων ωφελούνται και σε άλλα επίπεδα:

  • Βελτίωση της αυτοεκτίμησης, αφού το άτομο αισθάνεται παραγωγικό και χρήσιμο.
  • Κοινωνικοποίηση και ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος και της συνεργατικότητας των μελών.
  • Ανάπτυξη - δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων.
  • Οικονομικό όφελος από την πώληση των παραγόμενων προϊόντων.

Σήμερα στο ΑΡΓΩ λειτουργούν δύο Προστατευμένα Εργαστήρια, το ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ και ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ (γενικής χειροτεχνίας), στα οποία εργάζονται συνολικά 15 νέοι και νέες με Μέση και Ελαφριά Νοητική Καθυστέρηση με την υποστήριξη 4 εκπαιδευτών.

Κατά την περίοδο 1999 – 2001, υλοποιήθηκαν δύο προγράμματα Κατάρτισης ΑμεΑ στα πλαίσια του Β’ ΚΠΣ και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνικός Αποκλεισμός από την Εργασία» και τη δράση HORIZON.

Και τα δύο εργαστήρια δραστηριοποιούνται τώρα στην παραγωγή χρηστικών αντικειμένων τα οποία πωλούνται σε Μπαζάρ ενώ γίνεται και προσπάθεια προώθησής τους στα τοπικά καταστήματα. Τα έσοδα διανέμονται μηνιαία στους εκπαιδευόμενους ως εκπαιδευτική αμοιβή με σκοπό οι νέοι:

  • να αποκτήσουν επιπλέον κίνητρο και να μειωθούν εκδηλώσεις κόπωσης και απώλειας ενδιαφέροντος από την πολυετή παρουσία τους στο χώρο,
  • την προσωπική ωρίμανση αφού τα μέλη αισθάνονται και αντιμετωπίζονται ως εργαζόμενοι,
  • την απόκτηση εργασιακών συνηθειών και βασικών εργασιακών συμπεριφορών.

Μελλοντικό μας μέλημα είναι η αύξηση της παραγωγικότητας των εργαστηρίων και η συχνότερη τροφοδότηση με προϊόντα των καταστημάτων της περιοχής. Επίσης η προώθηση στην ελεύθερη αγορά εργασίας αυτών των εκπαιδευόμενων που θα διαπιστωθεί πως θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

Handicraft workshop

The composition of students in the department are aged between 20 and 40 years. The group size is restricted to a maximum number of eight. The department was created at the consolidation of program of proepaggelmatjki's training period 1999 - 2001, where students were educated in the manufacture of simple musical instruments.

Read more...

Carpenters

In the department there are places for eight adults with learning disabilities that have the possibility of learning and of being occupied in a protected working environment.

Read more...

Έδρα Σωματείου

Οικοτροφείο